AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Students should be trained as national level athletes

Students should be trained-విద్యార్థులను జాతీయస్థాయి క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దాలి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యాశాఖ - సమగ్ర శిక్షా విద్యార్థులను జాతీయస్థాయి క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దాలి • పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ శ్రీ ఎస్.సురేష్ కుమార్   ప్రతి పాఠశాల నుండి కనీసం ప్రతిభ గల ఇద్దరి విద్యార్థులను గుర్తించి జాతీయస్థాయి క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్, స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ ఎస్.సురేష్ కుమార్ ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News