AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT

Browse Ads

Looking for a job? Trying to find a date? Looking for an apartment? Browse our classifieds. Have a job to advertise? An apartment to rent? Post an advt.to reach ap secretariat employees, You want to Reach Telugu NRI's, Post a Classified Ad.
WINNERS IIT &NEET ACADEMY

WINNERS IIT &NEET ACADEMY

WINNERS IIT &NEET ACADEMY- Road No:1 Plot No: 31, RTC Colony, Near Sai Baba Temple Vijayawada, Andhra Pradesh 520008, India,…
11/06/2023
Total views: 3
Price: Free
FUNKY FOX MENS WEAR

FUNKY FOX MENS WEAR

FUNKY FOX MENS WEAR, 26-16-31, BESIDES KAPARTHI THEATRE, GANDHI NAGAR , VIJAYAWADA - 520003 Ph: 9493551595
11/06/2023
Total views: 2
Price: ₹1.00
Sri Sivanath Ayurvedic Clinic

Sri Sivanath Ayurvedic Clinic

Dr. Pavuluri Himasagara Chandramurthy M.D, Sri Sivanath Ayurvedic Clinic, Vijayawada, AP, Ph:9440162256
11/06/2023
Total views: 0
Price: ₹1.00
Khaleel Bhai Family restaurent

Khaleel Bhai Family restaurent

Khaleel Bhai Family restaurent A/C- Kaja, Guntur dt- 8555087555; Khaleel Bhai Family restaurent A/C- Vijayawada - 8498000999; Khaleel Bhai Family…
11/06/2023
Total views: 1
Price: ₹1.00
Sree Nivasam Boys Hostel in Velagapudi near VIT-AP SRM-AP universities

Sree Nivasam Boys Hostel in Velagapudi near VIT-AP SRM-AP universities

VIT-AP SRM-AP విశ్వవిద్యాలయాలకు సమీపంలో వెలగపూడిలోని శ్రీ నివాసం బాలురకు అలాగే ఉద్యోగులకు హాస్టల్ వసతి , త్వరలో ప్రారంభం Neat and Hygienic environment, good…
17/05/2023
Total views: 12
Price: ₹1.00
AIIMS HOSPITAL , MANGALAGIRI | Reception OPD: 9493065718

AIIMS HOSPITAL , MANGALAGIRI | Reception OPD: 9493065718

AIIMS HOSPITAL , MANGALAGIRI | Reception OPD: 9493065718
10/04/2023
Total views: 3
Price: Free
NRI MEDICAL COLLEGE AND HOSPTIATL , MANGALAGIRI | # 08645-230101

NRI MEDICAL COLLEGE AND HOSPTIATL , MANGALAGIRI | # 08645-230101

NRI MEDICAL COLLEGE AND HOSPTIATL , MANGALAGIRI | # 08645-230101
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Arvinda School , Mangalagirui | 08645-246878

Arvinda School , Mangalagirui | 08645-246878

Arvinda School , Mangalagirui | 08645-246878
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Software Develope jobs, Send me your resume | Mr. Rmana N # 9949794297

Software Develope jobs, Send me your resume | Mr. Rmana N # 9949794297

If you are interested in Software Developer Jobs, Send me your resume , we will get back to you. Whats…
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Jani Marriage Links , Vijayawada | 985394613

Jani Marriage Links , Vijayawada | 985394613

Contact me if you are seeking marriage alliances for your faughter and or son # 985394613
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Kavyasri Marriage Links | # 9100669324

Kavyasri Marriage Links | # 9100669324

If you are seeking alliances for your boy or girl in Telugu states, NRI's can contact us with your needs.…
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
AYUB BIRYANI, Vijayawada | 9502727306

AYUB BIRYANI, Vijayawada | 9502727306

Variety of Non Veg dishes and Delicious Biryani at affordable prices, attractive and available for your Party needs
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
NANI SWEETS, MANGALAGIRI # 8374220220,9989229799

NANI SWEETS, MANGALAGIRI # 8374220220,9989229799

NANI SWEETS - All variety of mouth watering sweets available. For parties bulk orders are welcome, Loc: MANGALAGIRI # 8374220220,9989229799
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Durga Designers, Specialists for Girls clothing, Mangalagiri, AP # 9959308664

Durga Designers, Specialists for Girls clothing, Mangalagiri, AP # 9959308664

Durga Designers, Specialists for Girls clothing, Mangalagiri, AP # 9959308664
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Ecommerce Consulting, Call Mr. Naveen D # 9008640610

Ecommerce Consulting, Call Mr. Naveen D # 9008640610

Ecommerce Consulting, Call Mr. Naveen D # 9008640610
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
CRDA LPS PLOTS IN AMARAVATI in AP | Call Galisa # 7288851163

CRDA LPS PLOTS IN AMARAVATI in AP | Call Galisa # 7288851163

CRDA LPS PLOTS IN AMARAVATI in AP | Call Galisa # 7288851163
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
NRI INSURENCES NEED CALL Mr. Naveen # 6305479394

NRI INSURENCES NEED CALL Mr. Naveen # 6305479394

NRI INSURENCES NEED CALL Mr. Naveen # 6305479394
10/04/2023
Total views: 0
Price: Free
Video Shooting, Creating Photo Albums, Vijayawada | Hareesh #9666643567

Video Shooting, Creating Photo Albums, Vijayawada | Hareesh #9666643567

Video Shooting, Creating Photo Albums, Vijayawada | Hareesh #9666643567
10/04/2023
Total views: 2
Price: Free
SAGAR BOREWELLS for your water needs Mangalagiri, Prop. M. Rameshbabu # 7981075683, 9652246869

SAGAR BOREWELLS for your water needs Mangalagiri, Prop. M. Rameshbabu # 7981075683, 9652246869

SAGAR BOREWELLS for your water needs Mangalagiri, Prop. M. Rameshbabu # 7981075683, 9652246869
10/04/2023
Total views: 5
Price: Free
Chintaluru Ayurvedic Medicines and Tele-Consultation # Dr.D.Viswanath +91 93939 90138

Chintaluru Ayurvedic Medicines and Tele-Consultation # Dr.D.Viswanath +91 93939 90138

Chintaluru Ayurvedic Medicines and Tele-Consultation # Dr.D.Viswanath +91 93939 90138
10/04/2023
Total views: 2
Price: ₹1.00
Lakshmi Sarees(handloom Cotton), Mangalagiri, AP # Patlabattuni Srikant # 08645-234002

Lakshmi Sarees(handloom Cotton), Mangalagiri, AP # Patlabattuni Srikant # 08645-234002

Lakshmi Sarees(handloom Cotton), Mangalagiri, AP # Patlabattuni Srikant # 08645-234002
10/04/2023
Total views: 0
Price: ₹1.00
CRDA LPS PLOT 210 YRDS. FOR SALE IN RAYAPUDI, NORTH EAST PLOT CALL GALISA #7288851163

CRDA LPS PLOT 210 YRDS. FOR SALE IN RAYAPUDI, NORTH EAST PLOT CALL GALISA #7288851163

CRDA LPS PLOT 210 YRDS. IN RAYAPUDI village area NORTH EAST PLOT CALL GALISA #7288851163 Attractions: Abundant ground water, near…
06/04/2023
Total views: 3
Price: ₹1.00
Healthy Rice Available for Sale in Vijayawada

Healthy Rice Available for Sale in Vijayawada

Healthy Rice Available in Vijayawada, Mangalagiri and Guntur area, Call Subhani : 9849741984
06/04/2023
Total views: 0
Price: ₹1.00
PRIME LIVING - 3b3b and 2b2b Flats For Sale

PRIME LIVING - 3b3b and 2b2b Flats For Sale

Prime Living Alartments - 3b3b and 2b2b Flats For Sale Location: Tadepalli, AP; Near CM Camp Office Attractive Prices Call…
04/04/2023
Total views: 0
Price: Free
CRYSTAL GARDENS - 3b3b and 2b2b Flats For Sale

CRYSTAL GARDENS - 3b3b and 2b2b Flats For Sale

CRYSTAL GARDENS APARTMENTS- 3b3b and 2b2b Flats For Sale, Location: Behind NRI Hospital, Mangalagiri, AP Attractive Prices, Call : Tirupati…
04/04/2023
Total views: 9
Price: Free
Andhra Muslim parents seeking alliance for their beautiful daughger

Andhra Muslim parents seeking alliance for their beautiful daughger

Andhra Muslim parents seeking alliance for their beautiful daughger Her details Age: Height: Education: Bachellor of Homeopathy Siblings: Parents: Teachers…
04/04/2023
Total views: 2
Price: Free