AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Names of offerings

Names of offerings-నైవేద్యాల పేర్లు

నైవేద్యాల పేర్లు తెలుగు పేర్లు–సంస్కృతం పేర్లు పళ్ళు అరటిపండు – కదళీఫలం ఆపిల్ – కాశ్మీరఫలం ఉసిరికాయ – అమలక కిస్మిస్ – శుష్కద్రాక్ష కొబ్బరికాయ పూర్తిగా – నారికేళం కొబ్బరికాయ చిప్పలు – నారికేళ ఖండద్వయం ఖర్జూరం – ఖర్జూర జామపండు – బీజాపూరం దబ్బపండు – మాదీఫలం దానిమ్మపండు – దాడిమీఫలం ద్రాక్షపళ్ళు ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News