AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #summer heat stroke preautions

People should take proper precautions in summer

వేసవిలోప్రజలు తగు జాగ్రత్తలుతీసుకోవాలి... బాపట్ల పట్టణం,మరియు బాపట్ల మండలంలో ఎండలు నిప్పుల కొలిమిలా ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండడంతో ప్రజలు బయట తిరగకూడదని, అత్యవసర పరిస్తితులలో బయటకు వస్తే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని మహమ్మదాపురం ఆరోగ్య కేంద్ర వైద్యులు తెలిపారు. ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించి మజ్జిగ, కొబ్బరినీళ్లు,మంచినీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని వైద్యాధికారి చూచించారుఎండల తీవ్రత ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News