Volunteers Appreciation Volunteers Appreciation Volunteers Appreciation
Aggrement of AP Govt with EDx Aggrement of AP Govt with EDx Aggrement of AP Govt with EDx
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Jagananna is our future

Jagananna is our future

జగనన్నే మా భవిష్యత్ ఒంగోలు : ఈ రోజు (ఏప్రిల్ 7వ తేదీ నుండి 20 వ తేదీ వరకు) ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో స్థానిక శాసన సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కలిసి తో జగనన్నే మా భవిష్యత్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ ,ఒంగోలు నియోజకవర్గ పరిశీలకులు ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News