AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Visionary who said many years ago that water is the strength of India

Visionary who said many years ago that water is the strength of India

జలమే భారతా వని బలమని ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే చెప్పిన ధార్సనికుడు , అపర భగీరధుడు జనరల్ సర్ ఆర్ధర్ కాటన్ జయంతి నేడు "నిత్య గోదావరీ స్నాన పుణ్యధోయో మహామతిః స్మరామ్యాంగ్లేయదేశీయం, కాటనుం తం భగీరధం" "పవిత్ర గోదావరి జలాలతో అనుధినం స్నానపానులాచరించ గల పుణ్యఫలాన్ని మాకు ప్రసాదించిన మహానుభావుడు, భగీరధతుల్యుడు, ఆంగ్లదేశీయుడైన కాటన్ ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News