AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Today evening is the 3rd day of Yajnamahotsava

Today evening is the 3rd day of Yajnamahotsava

Today evening is the 3rd day of Yajnamahotsava

యజ్ఞమహోత్సవంలో 3వ రోజైన ఈరోజు సాయంత్రం సా. 6.00 గం॥ల నుండి చతురాగమయాగశాలల యందు మరియు 108 కుండాలలో హోమము, అర్చనలు మొదలైనవి. యజ్ఞ మహోత్సవంలో ఈరోజు సాయంత్రం హైకోర్టు న్యాయమూర్తులైన శ్రీ సత్తి సుబ్బారెడ్డి గారు, శ్రీ వి.శ్రీనివాస్ గార్లు పాల్గొని యజ్ఞ మహోత్సవాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5:00 గంటల నుంచి సాంస్కృతిక ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News