AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Protection of rights of tribal people and employees in the state – APST Commission

Protection of rights of tribal people and employees in the state – APST Commission

రాష్ట్రంలో గిరిజన ప్రజలు ,ఉద్యోగులు హక్కుల పరిరక్షణ కొరకు - ఏపీఎస్టీ కమిషన్ ది 27/4/2023 తేదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూలు తెగల కమిషన్ వివిధ శాఖలకు చెందిన అపరిస్కృతంగా ఉన్న గిరిజన ఉద్యోగులకు సంబంధించిన సర్వీసు విషయాలు, గిరిజన ప్రజలకు సంబంధించిన నివాస మరియు వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన అర్జీలపై గౌరవ చైర్మన్ కుంభ రవి ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News