AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #Pesaratu

Pesarattu-upma

Pesarattu-upma: Pesarattu Upma has a very ancient legend behind it. Upma has three ancestors Salt flour, flat flour, soup flour (Pindi Pulihara). After performing severe austerities, salt flour got 6 daughters. They are respectively: 1. Varinuka Upma 2. Parable of ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News