AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: # On the occasion of 2567th birth anniversary of Gautama Buddha

On the occasion of 2585th birth anniversary of Gautama Buddha

మహా మానవతామూర్తి గౌతమ బుద్ధుని 2585 వ జయంతి ! సందర్భంగా మీకోసం 1. బాల్యంలోనే బాణం దెబ్బకు విలవిల లాడిన పావురమును కట్టు కట్టి కాపాడినవాడు! 2. బాణంతో కొట్టిన వాడిది కాదు, కాపాడిన వాడిదే పక్షి అని రాజ సభలో నిరూపించిన వాడు! 3. రెండు రాజ్యాల మద్య నదీజలాల వివాదాన్ని చర్చల ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News