AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: Dasara-festival emphasizes the worship of Shakti and is also called Navratri and Sharannavratri

దసరా – ప్రాకృతిక శక్తులను, కాలాన్ని ఆరాధించే ఓ అద్భుతమైన పండుగ

దసరా : ప్రాకృతిక శక్తులను, కాలాన్ని ఆరాధించే ఓ అద్భుతమైన పండుగ- దశ హర (దసరా) అని పిలుస్తూ... దశకంఠుడైన రావణుడిని రాముడు సంహరించిన నేపథ్యంలో ఈ పండుగను దసరాగా పిలుస్తారని ఓ తప్పుడు భావన కొన్ని స్థానిక నమ్మకాల్లో చోటుచేసుకుంది. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులను ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News