AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA AADUDAM ANDHRA
ADVERTISEMENT
జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష - Jagananna Arogya Suraksha
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tag: #AP State Minorities Commission Chairman Dr. K. Iqbal… Schedule

AP State Minorities Commission Chairman Dr. K. Iqbal… Schedule

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మైనారిటీస్ కమిషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ కె .ఇక్బాల్... షెడ్యూల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మైనారిటీస్ కమిషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ కె .ఇక్బాల్ అహమ్మద్ ఖాన్ 10/05/23 తేదీలో మంగళగిరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మైనారిటీస్ కమిషన్ కార్యలయంలో అందుబాటులొ ఉంటారు . ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటలవరకు మంగళగిరి మెయిన్ రోడ్డులోని ఈద్గా ...

Read more
ADVERTISEMENT

Recent News